Učení nás bude více bavit aneb moderní výuka oboru lesnictví prostřednictvím ICT


Aktuality


Dne 27. 4. 2010 proběhlo proškolení pedagogů zapojených do projektu v MS Office a v interaktivním softwaru.Dne 29. 4. 2010 se konal první informační workshop pro cílovou skupinu. Studenti zde byli seznámeni s projektem a s přínosy, které jim jeho realizace přinese.Dne 4. 5. 2010 jsme uskutečnili druhý workshop, kterého se zúčastnily třídy 1. A a 2. A.
Fotografie z workshopu jsou umístěny ve fotogalerii .Dne 5. 5. 2010 se konal třetí workshop, tentokrát pro třídy 1. C a 2. C.
Fotografie z workshopu jsou umístěny ve fotogalerii .Dne 6. 5. 2010 se všechny třetí ročníky zúčastnily informačního workshopu.
Fotografie z workshopu jsou umístěny ve fotogalerii .26. 7. 2010 - Přestože jsou prázdniny, práce na projektu pokračují. Autoři modulů pilně pracují na vytváření nových výukových pomůcek. V průběhu měsíce července byly nainstalovány ve dvou jazykových učebnách interaktivní tabule. Viz fotogalerie .26. 8. 2010 - Blíží se konec prázdnin, v září začne výuka s novými výukovými pomůckami pro vybrané předměty.Ve dnech 26. 8. a 31. 8. 2010 proběhlo další školení autorů modulů jazyků v interaktivním software. Viz fotogalerie .Již 2. 9. 2010 se vyučuje ve dvou nových jazykových učebnách vybavených interaktivními tabulemi ACTIVboard. Viz fotogalerie .Dne 10. 9. 2010 se konal poslední workshop, tentokrát pro nové žáky prvních ročníků. Všichni také obdrželi propagační předměty. Viz fotogalerie .Dne 24. 9. 2010 proběhlo další školení autorů modulů jazyků v interaktivním software.   Viz fotogalerie .Dne 1. 10. 2010 proběhlo opět školení, tentokrát pro všechny autory modulů. Školení bylo zaměřeno na hlasovací zařízení, které usnadní učitelům zkoušení probraného učiva. Hlasovací zařízení ihned vyhodnotí napsaný test. (fotogalerie)Projektový tým přeje všem mnoho štěstí, zdraví a úspěchů v roce 2011.V červnu skončilo ověřování vytvořených výukových pomůcek, které bylo naplánované na školní rok 2010/2011. Nyní bude probíhat revize a úprava pomůcek na základě zpětné vazby z ověřování.Realizace projektu se blíží do finále a 26. 1. 2012 se koná na SLŠ závěrečná konference k projektu, kde budou představeny výstupy projektu.Dne 26.1.2012 se v prostorách Střední lesnické školy v Hranicích konala za účasti realizátorů projektu, hostů a žáků závěrečná konference projektu. Přítomným byly prezentovány dosažené výstupy a průběh realizace projektu. (fotogalerie)