Učení nás bude více bavit aneb moderní výuka oboru lesnictví prostřednictvím ICT


Modul 1 - NLP

 •   1.  
 • Úvod
 •          Cvičení        
 •      Testy        
 •   2.  
 • Tvarové vlastnosti nerostů
 •  
 •  
 •   3.  
 • Fyzikalni a chemické vlastnosti nerostů
 •  
 •  
 •   4.  
 • Systém nerostů
 •  
 •  
 •   5.  
 • Vlastnosti hornin magmatické horniny
 •  
 •  
 •   6.  
 • Usazené horniny
 •   č. 1
 •    Test č. 1
 •   7.  
 • Přeměněné horniny
 •  
 •  
 •   8.  
 • Vznik a výzkum Země
 •  
 •  
 •   9.  
 • Stavba zemského tělesa
 •  
 •  
 • 10.  
 • Složení Země
 •  
 •    Test č. 2
 • 11.  
 • Vnitřní dynamika Země
 • 12.  
 • Vnější dynamika Země
 • 13.  
 • Terén a jeho části
 • 14.  
 • Tvary a typy zemského povrchu
 • 15.  
 • Český masív
 •   č. 2
 • 16.  
 • Karpatská soustava
 •    Test č. 3
 • 18.  
 • Pedologie - základní pojmy
 • 19.  
 • Vznik půd, znaky půd
 • 20.  
 • Složky půd, zrnitost
 • 21.  
 • Půdní koloidy
 • 22.  
 • Složky pedocenózy
 •    Test č. 4
 • 23.  
 • Ekologie půdnich mikroorganizmů
 • 24.  
 • Stratigrafie humusu
 • 25.  
 • Látkové složení humusu
 • 26.  
 • Genetické formy humusu
 • 27.  
 • Hospodaření s humusem v lese
 • 28.  
 • Složky půdního chemismu
 •    Test č. 5
 • 29.  
 • Humusojílový sorpční komplex
 • 30.  
 • Půdní roztok, reakce půdy
 • 32.  
 • Hmotnost půdy, struktura, konzistence a pórovitost
 • 33.  
 • Vodní režim půd
 • 34.  
 • Vzdušný a teplotní režim půd
 •    Test č. 6
 • 35.  
 • Typologie půd - základní pojmy
 • 36.  
 • System lesních půd
 • 37.  
 • PUPFL vymezení pojmů ochrana
 • 39.  
 • Základní pojmy, náplň, význam
 • 40.  
 • Analytické znaky fytocenóz
 •   
 • 41.  
 • Analytické znaky fytocenóz II.
 • 42.  
 • Syntetické znaky fytocenóz
 • 43.  
 • Prostředí, vzduch
 •   č. 3
 • 44.  
 • Sluneční záření, teplo a teplota
 • 45.  
 • Tlak a pohyby vzduchu
 • 46.  
 • Voda a vlhkost vzduchu
 • 47.  
 • Důsledky vlhkosti vzduchu
 • 48.  
 • Podnebí a změny vyvolané antropogenními vlivy
 • 49.  
 • Rostlinstvo a ovzduší
 • 50.  
 • Rostlinstvo, vítr a voda
 • 51.  
 • Vzájemné vztahy mezi rostlinami
 • 52.  
 • Indikační hodnota rostlin
 • 53.  
 • Rostlinstvo a živočichové
 • 54.  
 • Rostlinstvo a člověk
 • 56.  
 • Periodicita života rostlin
 • 57.  
 • Vývoj rostlinných společenstev
 • 58.  
 • Vývvoj rostlinstva v době poledové
 • 60.  
 • Cyklický vývoj pralesa II-1
 • 61.  
 • Vývojová stádia hospodářských lesů
 • 62.  
 • Klimatovegetační pásmovitost
 • 63.  
 • Klimatovegetační stupňovitost
 • 64.  
 • Charakteristika ekologických řad
 • 65.  
 • Systém lesních společenstev I
 • 66.  
 • Systém lesních společenstev II
 • 67.  
 • Systém lesních společenstev III