Učení nás bude více bavit aneb moderní výuka oboru lesnictví prostřednictvím ICT


Modul 2 - BIO


   

 • Biologie rozpis
 •   Cvičení
 •   1.  
 • Úvod
 •   2.  
 • Charakteristika, vznik a podmínky existence života
 •   č. 1
 •   3.  
 • Rozdíly mezi živými a neživými systémy, chem. složení organismů
 •   4.  
 • Opakování
 •   č. 2
 •   5.  
 • Buňka jako základní živá soustava, hlavní funkce buňky
 •   6.  
 • Struktura buňky, její velikost a tvar
 •   č. 3
 •   7.  
 • Povrchové struktury buňky
 •   8.  
 • Jádro a membránové struktury
 •   9.  
 • Fibrilové struktury, buněčné inkluze
 • 10.  
 • Chemické složení buňky
 • 11.  
 • Rozdíly mezi živočišnou a rostlinnou buňkou
 • 12.  
 • Opakování
 • 13.  
 • Základní funkce buňky
 • 14.  
 • Buněčný metabolismus
 • 15.  
 • Difúze, osmóza
 • 16.  
 • Transport látek a vylučování
 • 17.  
 • Energetický metabolismus
 • 18.  
 • Heterotrofie a autotrofie
 • 20., 21.
 • Rozmnožování buněk_Buněčný cyklus
 • 22., 23.  
 • Meioza, diferenciace buněk
 • 25.  
 • Rostlinná pletiva
 • 26., 27.  
 • Pletiva krycí, vodivá, zpevňovací a základní
 • 28.  
 • Význam studia životních funkcí
 • 30.  
 • Kořen, jeho stavba, funkce, modifikace a význam
 • 31., 32.  
 • Stonek, jeho stavba, funkce, modifikace a význam
 • 33.  
 • List, jeho stavba funkce, modifikace a význam
 • 35., 36.  
 • Fotosyntéza
 •   Test 1.
 • 37., 38.  
 • Dýchání
 • 39.  
 • Transpirace
 • 41.  
 • Květ, jeho stavba, květenství, význam
 • 42.  
 • Individuální vývoj rostlin
 • 43.  
 • Růstové korelace
 • 44.  
 • Pohyby rostlin
 • 45.  
 • Pohlavní rozmnožování rostlin
 • 45a.  
 • Růst rostlin
 • 45b.  
 • Opakování
 • 46.  
 • Stavba a funkce živočišných tkání
 • 47.  
 • Pojivové tkáně
 • 48.  
 • Tkáně trofické, svalové a nervové
 • 49.  
 • Trávicí soustava
 • 50.  
 • Ústrojí dýchací
 • 51.  
 • Opakování
 • 52.  
 • Ústrojí oběhu tělních tekutin
 • 53.  
 • Vylučovací soustava
 • 54.  
 • Rozmnožovací orgány
 • 55.  
 • Ústrojí nervové
 • 56.  
 • Endokrinní soustava a neurohormonální koordinace
 • 57.  
 • Smyslová ústrojí
 • 58.  
 • Regenerace a transplantace
 • 59.  
 • Opakování
 • 59a.  
 • Opakování
 • 60.  
 • Nepohlavní rozmnožování jednobuněčných
 • 61.  
 • Nepohlavní rozmnožování rostlin
 • 62.  
 • Nepohlavní rozmnožování živočichů
 • 63.  
 • Opakování
 • 64., 65.  
 • Gametogeneze u rostlin a živočichů
 • 66.  
 • Oplození
 • 67.  
 • Oplodnění
 • 68.  
 • Patologické formy oplodnění
 • 69.  
 • Opakování
 • 70.  
 • Růst rostlin, činitelé ovlivňující růst
 • 71.  
 • Vývin rostlin, fenologie
 • 71a.  
 • Vývin rostlin, vývojová stádia
 • 72.  
 • Vývojová stádia, organogeneze
 • 73.  
 • Ontogeneze živočichů, embryonální vývoj, postembryonální vývoj
 •   Test 2.
 • 74.  
 • Opakování
 • 75.  
 • Základy genetiky, základní pojmy
 • 75a.  
 • Vyšší základy genetiky
 • 76.  
 • Molekulární základy genetiky
 • 77.  
 • Genetika buněk
 • 78.  
 • Křížení - úvod
 • 78.  
 • Monohybridní křížení s úplnou dominancí
 • 79.  
 • Monohybridní křížení s neúplnou dominancí
 • 80.  
 • Zpětné křížení
 • 81.  
 • Dihybridní křížení
 • 82.  
 • Dědičnost pohlaví
 • 83.  
 • Opakování
 • 84.  
 • Biologická evoluce
 • 85.  
 • Darwinismus
 • 86.  
 • Vznik nových druhů