Učení nás bude více bavit aneb moderní výuka oboru lesnictví prostřednictvím ICT


  • Informační banner
  • Ve škole informuje o realizaci projektu tento banner, který je umístěný u vchodu do historické i nové budovy.

    Banner umístěný u vchodu do historické i nové budovy SLŠ Hranice informuje o realizaci projektu