Učení nás bude více bavit aneb moderní výuka oboru lesnictví prostřednictvím ICTZákladní informace o projektu


Název projektu:


Učení nás bude bavit aneb moderní výuka oboru lesnictví prostřednictvím ICT

Registrační číslo projektu:

CZ.1.07/1.1.04/02.0002

Typ projektu:

Grantový projekt

Číslo a název globálního grantu:

CZ.1.07/1.1.04 - „Zvyšování kvality ve vzdělávání v Olomouckém kraji“

Název operačního programu:

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Číslo a název prioritní osy:

7.1 Počáteční vzdělávání

Číslo a název oblasti podpory:

7.1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání

Datum zahájení realizace projektu:

1. 2. 2010

Datum ukončení realizace projektu:

31. 1. 2012

Stručný popis projektu:Projekt reaguje na potřeby moderní výuky, která podporuje rozvoj klíčových kompetencí žáků. Záměrem projektu je zvýšení kvality odborného vzdělávání rozšířením možností využití ICT při výuce. Cílovou skupinu jsou žáci SLŠ v Hranicích. Hlavními aktivitami projektu je tvorba výukových pomůcek odborných předmětů a jejich ověření přímo ve výuce. Jde o výukové pomůcky pro následující předměty:

 • Nauka o lesním prostředí,
 • Biologie,
 • Stroje a zařízení,
 • Myslivost,
 • Pěstování lesa,
 • Cizí jazyk - Odborná angličtina,
 • Cizí jazyk - Odborná němčina.

Pro moduly jazyků se vytvoří výukové pomůcky v podobě výukových textů a výukových aplikací pro SMART Notebook. Pro ostatní moduly se vytvoří tyto výukové pomůcky:

 • výukové texty,
 • PowerPointové prezentace výukových textů,
 • znalostní testy,
 • názorné fotografické a video materiály dle relevance učiva.

Na závěr projektu bude uskutečněna konference.